Arta Spirituală

Spiritualitatea şi arta au fost strâns interconectate din totdeauna. Chiar şi tradiţiile religioase se folosesc adesea de artă, pentru a-şi face mesajul mai accesibil şi spre a-l transmite la un nivel mai profund.

Este binecunoscut faptul că o operă artistică inspirată îl poate extrage din banalitatea cotidianului pe cel care se deschide către ea, iar în cazuri mai fericite chiar poate înlesni pentru acesta apariţia unei stări de conştiinţă mai elevate. La fel ca o meditaţie profundă sau o rugăciune.

Arta şi legea rezonanţei

Arta, adică opera artistică, vehiculează o energie precis definită, exact aceea cu care cel care a creat-o a încărcat-o în mod conştient sau inconştient, doar urmând inspiraţia. Cine o contemplă cu o stare de minunare, cu sufletul deschis, aşadar cine se deschide în faţa mesajului artistic, acela - cu tot dinadinsul ori în mod neintenţionat, ştiind sau fără a bănui măcar aceasta - receptează în propria fiinţă o energie, pe care o poate sesiza sub forma unor emoţii, sentimente şi stări lăuntrice. Din această cauză artistul are o responsabilitate mult mai mare faţă de publicul său decât şi-ar putea imagina artiştii contemporani. Deoarece, dacă opera sa transmite energii pozitive, înălţătoare şi un mesaj sublim, atunci ea va trezi stări sufleteşti elevate şi pozitive şi în fiinţa celor care o receptează. Însă dacă opera conţine trăiri negative şi un mesaj distorsionat, care nu reflectă realitatea obiectivă, atunci va avea o influenţă nefastă asupra psihicului.

Cunoscând aceste legităţi obiective, şcoala noastră de yoga consideră sprijinirea artei spirituale, ce contribuie la trezirea sufletului, ca fiind una dintre îndatoririle sale. Activităţile noastre se orientează pe de o parte către impulsionarea creativităţii efective, de ex. organizarea unor tabere de creaţie artistică (vezi Simpozionul de creaţie Arte Diem de la Arcuş), pe de altă parte spre prezentarea unor opere care au un mesaj spiritual şi o rezonanţă energetică înaltă şi pură – piese sau scenete de teatru, filme, opere literare, concerte – cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoala noastră de yoga, cum ar fi Săptămâna Spiritualităţii, Săptămâna Îngerilor, etc.

Evenimente

Curs Yoga[mai mult]
Curs de Ayurveda[mai mult]
Ziua Internațională Yoga[mai mult]
Săptămâna Spiritualităţii[mai mult]
Săptămâna Îngerilor şi a Arhanghelilor[mai mult]
Curs de comuniune cu entităţile angelice[mai mult]
[toate evenimentele]