Mi a Jóga?

JogaA Jóga a boldog és egészséges élet művészete, az öntudat tudománya, a lélek költészete, a transzcendens megismerés egyik útja. Egyetemes elveken és gyakorlati módszereken alapszik, melyek az évezredek során átalakították az emberiséget.

Az a szó, hogy „JÓGA” magyar fordításban azt jelenti, hogy „egyesíteni”, „eggyéolvasztani”, „tökéletesen összehangolni” – jelen esetben a jógi mikrokozmoszát a Makrokozmosszal és annak rejtett energiáival.

Bárki gyakorolhatja a Jógát

Mivel egyetemes jellegű, a Jógát mindenki sikerrel alkalmazhatja, bárhol és bármikor, ugyanúgy, ahogyan a matematika vagy a kémia is az egész földgolyón elterjedt vallásra, hitrendszerre vagy kultúrára való tekintet nélkül. Vagy netalán kijelenthető, hogy a bölcsesség, a szeretet vagy az egészség egy bizonyos nemzet vagy korszak sajátja?

Habár Keleten a Jóga évezredek óta ismert, első rendszerbe foglalt bemutatását Patandzsáli Jóga Szútrák c. művében találjuk meg (Kr. e. II. sz.). A jóga egy nagyon precíz spirituális diszciplína, melyet, egyelőre, sokan nem értenek meg. Erre utal Mircea Eliade, amikor a következőket mondta: „A Jógát csak az bírálhatja, aki gyakorolja, aki pedig gyakorolja, az nem érzi szükségét, hogy bírálja.

A tanfolyamunk egy INTEGRÁL JÓGA TANFOLYAM

A Jóga az önmagunkkal, a többi emberrel és az Univerzummal harmóniában levő életvitel, amely képes forradalmasítani az élet minden területét, abban az esetben, ha helyesen értjük meg és kitartóan gyakoroljuk. Tevékenységi területe magába foglalja a testet, a lelket, az elmét és a szellemet. A Jóga valódi sikerrel alkalmazza a testi pozitúrákat, az ÁSZÁNÁ-kat, a légzés irányítását, a PRÁNAJÁMÁ-t, a mentális koncentrációs gyakorlatokat, DHÁRÁNÁ-t és az elmélyült meditációt, vagy DHJÁNÁ-t. Ugyanakkor, annak függvényében, hogy az jógázó személy természete többnyire intellektuális vagy érzelmi, aktív vagy szemlélődő, extrovertált vagy befelé forduló, megvan, hogy mindenki számára melyik a „találó” jóga ágazat, azok közül, amelyeket tanulmányozunk ezen a tanfolyamon:

  • DZSNÁNA JÓGA
  • BHAKTI JÓGA
  • HATHA JÓGA
  • TANTRA JÓGA
  • KARMA JÓGA
  • LÁJA JÓGA
  • RÁDZSA JÓGA

Egy grammnyi gyakorlás mindig felér egy tonnányi elmélettel

Egy valódi jógi mindig a közvetlen megtapasztalásra épít, a belső átélésre, miközben folyamatosan nyitott minden iránt, ami örök, szép és isteni természetű.

Jóginak lenni annyit jelent, mint jónak és szelídnek lenni, együttérzéssel, de szilárdan ellenállani a gonosznak, segítséget nyújtani a rászorulóknak, mindig bölcsen cselekedni, nemes ideálok elérésére törekedni, de főként azt jelenti, hogy szüntelenül igyekezzünk az egoizmus feláldozása révén elérni a megisteniesülést.

Bármilyen sokat is olvasunk a mézről, a méz ízéről, az illatáról és a zamatáról, az olvasás soha nem adja meg azt az élvezetet, amit a méz megízlelése nyújt. Ugyanígy, bármennyi elméleti adatot is ismerünk a testtartásokról, az ASZÁNÁK-ról, csupán napi 7 percnyi gyakorlása is egy testtartásnak olyan élményekkel, érzésekkel és észlelésekkel gazdagítja a lényünket, amelyeket írott formában sehol nem találunk meg, ezek összetettsége és rejtélyes kifinomultsága miatt.

Események

Jóga tanfolyam[több]
Ajurvéda tanfolyam[több]
A Jóga Nemzetközi Napja[több]
Szellemiség Napok[több]
Angyalok és Arkangyalok Hete[több]
Tanfolyam az angyali entitásokkal való egységállapot megvalósításáért[több]
[összes esemény]